Comissió de Recerca i Universitats

Dia:
Divendres, 26 de novembre de 2021
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta d'audičncia en pončncia de Toni Dorado Castańo, coordinador del Programa de Doctorat de Recursos Naturals de l'Escola Politčcnica Superior d'Enginyeria de Manresa - Universitat Politčcnica de Catalunya Manresa, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00428/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Rovira i Pato, director de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00429/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Rovira i Pato, director de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00449/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audičncia en pončncia de Javier Lafuente, catedrŕtic d'enginyeria química de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00430/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audičncia en pončncia de Javier Lafuente Sancho, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00448/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audičncia en comissió de Javier Lafuente Sancho, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00453/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Comissions Obreres de l'ŕmbit d'universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00431/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audičncia en comissió de Cristina Torre, secretŕria d'Acció Sindical de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00465/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Unió General de Treballadors de l'ŕmbit d'universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00432/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audičncia en comissió de Núria Gilgado Barbadilla, secretŕria de Política Sindical de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00466/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audičncia en comissió de Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Planificació Estratčgica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00467/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Centres de Recerca Catalans amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00433/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Samitier Martí, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00434/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Samitier Martí, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00451/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan Comella Carnicé, director del Vall d'Hebron Institut de Recerca i membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00456/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Parra Farré, vicepresident del Centre Gestió de les Tecnologies Leitat, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00435/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Banda, president del Consell Assessor de Cičncia, Tecnologia i Innovació, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00436/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Ferrás Hernández, professor del Departament d'Operacions, Innovacions i Data Sciences d'ESADE, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00437/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Ferrás Hernández, professor del Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences d'ESADE, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00477/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audičncia en pončncia de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Consell Superior d'Investigacions Científiques i de l'Associació Europea d'Universitats i membre del Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00486/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audičncia en pončncia de Montserrat Vendrell Rius, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00439/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Garrell i Guiu, enginyer industrial i expert en indústria 4.0, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00440/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audičncia en pončncia de Pedro Mier Albert, president de la Comissió d'Innovació de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00441/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 24

  Proposta d'audičncia en pončncia de Nora Ventosa, presidenta de l'Associació Tecnio, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00442/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 25

  Proposta d'audičncia en pončncia de Margarita Arboix Arzo, exrectora de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00443/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 26

  Proposta d'audičncia en pončncia de Núria Montserrat Pulido, investigadora principal de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00444/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 27

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Marcet, consultor expert en l'ŕmbit universitari i de la innovació, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00445/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 28

  Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Marcet, expert en estratčgia d'innovació, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00475/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 29

  Proposta d'audičncia en pončncia de Mateo Valero Cortés, fundador i director del Centre Nacional de Supercomputació, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00446/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 30

  Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Testar Ymbert, delegat del rector per a la innovació i la transferčncia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00447/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta.

 • 31

  Proposta d'audičncia en comissió d'Andreu Mas-Colell, exconseller d'Economia i Coneixement, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00450/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 32

  Proposta d'audičncia en comissió de Lluís Torner i Sabata, president d'un grup de treball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00452/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 33

  Proposta d'audičncia en comissió de Joan Guŕrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00454/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 34

  Proposta d'audičncia en comissió de Jaume Casals i Pons, exrector de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00455/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 35

  Proposta d'audičncia en comissió d'Arcadi Navarro Cuartiellas, exsecretari d'Universitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00457/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 36

  Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Xavier Grau, exsecretari d'Universitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00458/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 37

  Proposta d'audičncia en comissió de María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00459/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 38

  Proposta d'audičncia en comissió de Caterina Biscari, directora del Sincrotró Alba i representant del Grup d'Infraestructures Científiques i Tčcniques Singulars, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00460/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 39

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i director de la Xarxa Universitŕria Global per a la Innovació, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00461/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 40

  Proposta d'audičncia en comissió de Mercč Segarra, vicerectora d'Emprenedoria i Transferčncia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00462/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 41

  Proposta d'audičncia en comissió de Gemma Marfany Nadal, delegada del rector per a la divulgació científica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00463/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 42

  Proposta d'audičncia en comissió de Luisa F. Cabeza Fabra, catedrŕtica de la Universitat de Lleida especialitzada en energia i sostenibilitat, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00464/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 43

  Proposta d'audičncia en comissió de Ramon Moreno Amich, catedrŕtic de cičncies ambientals i ecologia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00468/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 44

  Proposta d'audičncia en comissió de Jacint Jordana Casajuana, director de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i catedrŕtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00469/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 45

  Proposta d'audičncia en comissió de Miquel Duran Portas, catedrŕtic de l'Institut de Química Computacional i Catŕlisi de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00470/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 46

  Proposta d'audičncia en comissió de Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00471/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 47

  Proposta d'audičncia en comissió d'Elena Costas-Pérez, professora d'economia i finances d'ESADE, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00472/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 48

  Proposta d'audičncia en comissió de Fernando Macias, en representació del Col·lectiu Campo Rom, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00473/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 49

  Proposta d'audičncia en comissió de Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta d'Innovació de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00474/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 50

  Proposta d'audičncia en comissió de Myriam García-Berro, directora de Tecnologia i Transferčncia d'Eurecat - Centre Tecnolňgic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00476/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 51

  Proposta d'audičncia en comissió de Teresa Navarro, directora de la Fundació d'Empresaris de Catalunya (Femcat), amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00478/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 52

  Proposta d'audičncia en comissió d'Inma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00479/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 53

  Proposta d'audičncia en comissió de Viola von Cramon-Taubadel, eurodiputada d'Els Verds-ALE i membre de la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00480/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 54

  Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Martorell, director associat del Centre de Supercomputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00481/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 55

  Proposta d'audičncia en comissió de Laia Balcells, professora de la Universitat de Georgetown, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00482/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 56

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Europeu de Recerca amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00483/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 57

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Consell Europeu d'Innovació amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00484/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 58

  Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de la Societat Max Planck amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00485/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la proposta.

 • 59

  Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Bernaus i Esqué, en representació de l'Associació de Biotecnňlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 352-00487/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Dani Cornellŕ Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la proposta.

 • 60

  Projecte de llei de la cičncia de Catalunya (Tram. 200-00002/13)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Pončncia

  (Text presentat: BOPC, 103, 7)