Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Dia:
Dijous, 16 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa del president de l'Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l'informe de les activitats del 2019 (Tram. 359-00003/13)

  Xavier Masllorens Escubós/President/Institut Català Internacional Per la Pau/

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Sessió informativa del president de l'Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l'informe de les activitats del 2020 (Tram. 359-00004/13)

  Xavier Masllorens Escubós/President/Institut Català Internacional Per la Pau/

  Sessió informativa o compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane (Tram. 250-00182/13)

  Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  .

  (Text presentat: BOPC, 74, 46; esmenes: BOPC, 105, 16)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Acció Exterior i Transparència del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00045/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre l'Informe 2020/21 d'Amnistia Internacional, relatiu a la situació dels drets humans al món (Tram. 356-00077/13)

  David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Meritxell Serret i Aleu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Aliança Iberoamericana Europea contra el Comunisme davant la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre la vulneració dels drets humans a Cuba (Tram. 356-00092/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.