Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 20 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Esther Garcia, advocada de l'associació Hèlia, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió química (Tram. 357-00271/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Mireia Forner, psicòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió química (Tram. 357-00272/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Teresa Echevarría, infermera assessora de l'Hospital Clínic i membre de la Comissió de Violència Intrafamilar i de Gènere, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió química (Tram. 357-00273/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Lluïsa Garcia Esteve, psiquiatra de l'Hospital Clínic i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la violència sexual amb submissió química (Tram. 357-00274/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre les agressions sexuals per submissió química (Tram. 250-00435/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 30; esmenes: BOPC, 257, 41)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Fernández Sansa, presidenta de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d'abolir la prostitució (Tram. 356-00705/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Stop Trata davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d'abolir la prostitució (Tram. 356-00706/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Nuria González López, en representació de Catalunya Abolicionista, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la necessitat d'abolir la prostitució (Tram. 356-00707/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Valentes i Acompanyades davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els matrimonis forçats (Tram. 356-00737/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Movimiento por la Igualdad Real, Beatriz León-Ramírez, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les conseqüències en la societat de les polítiques feministes impulsades pel Departament d'Igualtat i Feminismes (Tram. 356-00742/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació