Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 29 de novembre de 2021
Hora:
14:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la secretària d'Igualtats davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre l'activitat de l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Transgènere i Bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la Covid-19 de la dotzena legislatura ençà (Tram. 357-00059/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i les violències LGBTI-fòbiques (Tram. 250-00196/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 69; esmenes: BOPC, 147, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les pensions de les dones (Tram. 250-00259/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 86; esmenes: BOPC, 141, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el suport a la diversitat de gènere i a la igualtat de drets de les persones transgènere (Tram. 250-00260/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 103, 87)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el sexisme en els videojocs (Tram. 250-00310/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 121, 71; esmenes: BOPC, 167, 16)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre el programa d'educació sexual que es vol implantar als centres educatius des de l'etapa infantil (Tram. 354-00066/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Helena Vicente i Salazar, presidenta de l'Associació de Mares de Famílies Monomarentals, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació de les mares de famílies monoparentals femenines i la conciliació de la vida personal i laboral (Tram. 356-00181/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els objectius al Departament d'Igualtat i Feminismes (Tram. 356-00214/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els canvis en l'estructura de l'Institut (Tram. 356-00221/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè presenti l'informe "No és amor" (Tram. 356-00303/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Brullés, presidenta de l'Associació Ahora Dónde - Le Refuge Contigo por tu Futuro, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les necessitats dels menors LGTBI+ que han patit el refús de l'entorn familiar per llur orientació sexual (Tram. 356-00304/13)

  Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.