Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dimarts, 23 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament d'Igualtat i Feminismes

    (Text presentat: BOPC, 152, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 165, )