Comissió d'Igualtat i Feminismes

Dia:
Dilluns, 20 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre el dret a l'avortament durant l'estat d'alarma (Tram. 357-00008/13)

  Comissió d'Igualtat i Feminismes

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual (Tram. 250-00022/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 19; esmenes: BOPC, 90, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pacte català contra la violència masclista (Tram. 250-00023/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 20; esmenes: BOPC, 90, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones (Tram. 250-00033/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 32; esmenes: BOPC, 90, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat econòmica (Tram. 250-00034/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 34; esmenes: BOPC, 90, 8)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals i de l'Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la pobresa menstrual i farmacèutica (Tram. 356-00099/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'ocupació de les dones (Tram. 356-00100/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació "50 a 50 Lideratge Compartit" davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'emprenedoria de les dones (Tram. 356-00101/13)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les polítiques impulsades pel seu departament (Tram. 356-00119/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Igualtats davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'activitat de l'àrea d'igualtat de tracte i no-discriminació de les persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la Covid-19 de la dotzena legislatura ençà (Tram. 356-00131/13)

  Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.