Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Indústria, Construcció i Agro de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del sector agropecuari (Tram. 357-00678/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la supressió de la línia Acol del Departament d'Empresa i Treball (Tram. 250-00736/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 361, 48)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el mercat del treball juvenil (Tram. 250-00740/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 367, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reforma del projecte Odisseu (Tram. 250-00769/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 379, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les vacants laborals (Tram. 250-00774/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 379, 34; esmenes: BOPC, 413, 17)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre el Pacte nacional per a la indústria i la seva posada en funcionament (Tram. 356-00872/13)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre el Pacte nacional per a la indústria i la seva posada en funcionament (Tram. 356-00873/13)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre el Pacte nacional per a la indústria i la seva posada en funcionament (Tram. 356-00874/13)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informi sobre el Pacte nacional per a la indústria i la seva posada en funcionament (Tram. 356-00875/13)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.