Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 20 de gener de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president i el secretari general de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre la situació del sector (Tram. 357-00062/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Treball per a informar sobre el seu nomenament i les activitats de l'òrgan (Tram. 357-00100/13)

  Comissió d'Empresa i Treball

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors de les plataformes digitals (Tram. 250-00281/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 51; esmenes: BOPC, 146, 16)