Comissió d'Empresa i Treball

Dia:
Dijous, 23 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les mesures per al rellançament del sector del lleure nocturn (Tram. 250-00093/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 42, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el turisme (Tram. 250-00118/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 28; esmenes: BOPC, 79, 76)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors autònoms (Tram. 250-00124/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 8; esmenes: BOPC, 79, 78)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent de la taula de treball del sector del vi i el cava al Penedès (Tram. 250-00152/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 39; esmenes: BOPC, 108, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d'un segell de treball just i de qualitat per al sector de l'hostaleria i la restauració (Tram. 250-00153/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 41; esmenes: BOPC, 108, 5)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el conseller d'Empresa i Treball sobre el Pla de xoc en matèria d'ocupació (Tram. 354-00028/13)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Treball amb el conseller d'Empresa i Treball sobre el pla estratègic vinculat a la renovació del contracte del Circuit de Catalunya (Tram. 354-00038/13)

  Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del president i el secretari general de la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils davant la Comissió d'Empresa i Treball perquè informin sobre la situació del sector (Tram. 356-00136/13)

  Joan Canadell i Bruguera, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Composició de la Comissió d'Empresa i Treball (Tram. 410-00003/13)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari