Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 357-00131/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la priorització de les connexions ferroviàries entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (Tram. 250-00690/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Meritxell Serret i Aleu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Juli Fernàndez i Olivares, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Chakir el Homrani Lesfar, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 344, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Pla d'actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Generalitat i els seus efectes pel que fa al transbordament a Martorell (Tram. 250-00729/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 361, 38; esmenes: BOPC, 412, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la carretera C-1311 (Tram. 250-00731/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 361, 41; esmenes: BOPC, 412, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accessibilitat a l'Hospital del Vendrell (Tram. 250-00753/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 373, 17; esmenes: BOPC, 412, 6)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el conseller de Territori sobre la tramitació del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 354-00166/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el conseller de Territori sobre els objectius i el pla de treball del seu departament (Tram. 354-00173/13)

  Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de Ferrocarrils de la Generalitat Operadora davant la Comissió de Polítiques Digitals perquè informi sobre la modificació dels horaris de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur (Tram. 356-00817/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Polítiques Digitals perquè informi sobre la modificació dels horaris de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur (Tram. 356-00818/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Josep Canals i Molina, secretari general de MedCities, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la promoció de la mobilitat i el desenvolupament urbà sostenible a la regió mediterrània per mitjà dels projectes Interreg (Tram. 356-00869/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.