Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 19 de gener de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els hospitals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Consorci Sanitari del Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes (Tram. 250-00157/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 45; esmenes: BOPC, 96, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació del conservatori del litoral de Catalunya (Tram. 250-00303/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 68; esmenes: BOPC, 147, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (Tram. 250-00313/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 121, 74; esmenes: BOPC, 161, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'avaluació del Pla territorial metropolità de Barcelona (Tram. 250-00329/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 127, 25)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la finalització de la construcció de la carretera B-40 (Tram. 250-00333/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 19)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Cuidem Gallecs, Salvem Palau davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la construcció d'un polígon industrial a Gallecs (Tram. 356-00397/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma No a la Variant de Vilafant davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la construcció d'una variant a Vilafant (Tram. 356-00404/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles

  • 8.1

   Proposta d'audiència en ponència d'Oriol Nel·lo, professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00576/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.2

   Proposta d'audiència en ponència d'Isabelle Angelovsky, en representació de Barcelona Lab de Justícia i Sostenibilitat Ambiental Urbana, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00577/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.3

   Proposta d'audiència en ponència d'Ismael Blanco, en representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00578/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.4

   Proposta d'audiència en ponència de Joan Rieradevall, en representació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00579/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.5

   Proposta d'audiència en ponència de Carme Trilla, en representació de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00580/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.6

   Proposta d'audiència en ponència de Francesc Muñoz Ramírez, professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00581/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.7

   Proposta d'audiència en ponència de Marc Martí Costa, en representació de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00582/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.8

   Proposta d'audiència en ponència de Montserrat Pareja Eastway, en representació del Grup de Recerca en Creativitat, Innovació i Transformació Urbana de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00583/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.9

   Proposta d'audiència en ponència d'Helena Cruz, en representació de Territoris XLM, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00584/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.10

   Proposta d'audiència en ponència de Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00585/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.11

   Proposta d'audiència en ponència de Cesca Domènech, directora general d'Acció Cívica i Comunitària, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00586/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.12

   Proposta d'audiència en ponència de Josep Ramon Pol, cap del Servei de Millora dels Hàbitats Urbans, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00587/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.13

   Proposta d'audiència en ponència de Gemma Pifarré, cap de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00588/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.14

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Fornt, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00589/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.15

   Proposta d'audiència en ponència de Mercè Conesa i Pagès, directora de l'Institut Català del Sòl, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00590/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.16

   Proposta d'audiència en ponència d'Anna Terra, directora general de l'empresa Foment de Ciutat, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00591/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.17

   Proposta d'audiència en ponència de Jordi Martí i Grau, regidor de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00592/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.18

   Proposta d'audiència en ponència d'Oriol Estela Barnet, coordinador del Pla estratègic metropolità de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00593/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.19

   Proposta d'audiència en ponència de Carme Ribas Seix, gerenta del Consorci del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00594/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.20

   Proposta d'audiència en ponència de Carme Borrell, gerenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00595/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.21

   Proposta d'audiència en ponència d'Irma Fabró, directora de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Viladecans, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00596/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.22

   Proposta d'audiència en ponència d'Idoia Madariaga, directora del projecte Efidistrict del barri de la Txantrea de Pamplona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00597/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.23

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00598/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.24

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00599/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.25

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00600/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.26

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació Ecom amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00601/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.27

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sindicat de Llogateres amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00602/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.28

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00603/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.29

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Aliança contra la Pobresa Energètica amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00604/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.30

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00605/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.31

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Observatori dels Drets Humans - Desc amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00606/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.32

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00607/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.33

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00608/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.34

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00609/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.35

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Ateneu Popular de Nou Barris amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00610/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.36

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Fundació Marianao, de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00611/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.37

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Cooperativa Obrera d'Habitatges del Prat de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00612/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.38

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00613/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.39

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00614/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.40

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00615/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.41

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Municipis i Comarques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00616/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.42

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00617/13)

   Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.43

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00618/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.44

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Sostre Cívic amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00619/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.45

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Ecom amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00620/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.46

   Proposta d'audiència en comissió de Carme Méndez, en representació de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00621/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.47

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Salut Alta amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00622/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.48

   Proposta d'audiència en comissió de Carles Sagués, en representació de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00623/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.49

   Proposta d'audiència en comissió de Fàtima Taleb, exregidora de l'Ajuntament de Badalona i mediadora, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00624/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.50

   Proposta d'audiència en comissió de Reyes Muñoz Nevado, regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Ripollet, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00625/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.51

   Proposta d'audiència en comissió de Cristina Andreu Displas, regidora de l'Ajuntament de Girona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00626/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.52

   Proposta d'audiència en comissió de José Mansilla, en representació de l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00627/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.53

   Proposta d'audiència en comissió d'Irene Escorihuela, directora de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00628/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.54

   Proposta d'audiència en comissió de Marc Cerdà, en representació de l'Observatori Crític del Canvi Climàtic, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00629/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.55

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de Llogateres amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00630/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.56

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Bages amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00631/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.57

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00632/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.58

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00633/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.59

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00634/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.60

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00635/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.61

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00636/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.62

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00637/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.63

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00638/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.64

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00639/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.65

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00640/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.66

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00641/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.67

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00642/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.68

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00643/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.69

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de GarrotxaDomus amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00644/13)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.70

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Ramell, exalcalde de Torrelles de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00645/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.71

   Proposta d'audiència en comissió d'Itziar González, arquitecta i urbanista, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00646/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.72

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Manuel Solís, membre de Mariola en Moviment, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00647/13)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.73

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00648/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.74

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00649/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.75

   Proposta d'audiència en comissió d'Assumpció Puig, presidenta del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00650/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.76

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00651/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.77

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00652/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.78

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00653/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.79

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00654/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.80

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00655/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.81

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Xarxa per a la Conservació de la Natura amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00656/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.82

   Proposta d'audiència en comissió de Toni Mora, president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00657/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.83

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Arca - Agenda Rural - Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00658/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.84

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00659/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.85

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00660/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.86

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00661/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.87

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Manlleu amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00662/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.88

   Proposta d'audiència en comissió de Benjamí Aguilar Domènech, especialista en polítiques de mobilitat en bicicleta en barris, vicepresident de FemBici i tècnic assessor de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00663/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.89

   Proposta d'audiència en comissió de Marina Berasategui, regidora de l'Ajuntament de Reus i màster en ciutat i urbanisme, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00664/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.90

   Proposta d'audiència en comissió de Robert Casadevall, professor de geografia de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00665/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.91

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00666/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.92

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Aguirre Font, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00667/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.93

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Canals, biòleg i urbanista, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00668/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.94

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Anzano Bergua, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, impulsor de la Llei de barris i director d'Habitatge a Prat Espais, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00669/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.95

   Proposta d'audiència en comissió de Pere Joan Ravetllat, arquitecte i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00670/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.96

   Proposta d'audiència en comissió de Maria Rubert de Ventós, en representació del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00671/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.97

   Proposta d'audiència en comissió de Zaida Muxí, arquitecta urbanista experta en l'ordenació del territori, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00672/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.98

   Proposta d'audiència en comissió de Marc Aloy, arquitecte i alcalde de Manresa, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00673/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.99

   Proposta d'audiència en comissió de Brigida Manau, cap de l'Oficina de la Llei de Barris de Cardona del 2004 al 2011, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00674/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.100

   Proposta d'audiència en comissió de Ferran Barba, cap del Servei de Planificació d'Habitatge i Millora Urbana de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00675/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.101

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00676/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.102

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00677/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.103

   Proposta d'audiència en comissió de Carles Sala i Roca, secretari d'Habitatge i Inclusió Social, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00678/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.104

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla territorial sectorial d'habitatge i cap del Servei d'Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00679/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.105

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Veïns Collblanc-Torrassa, de l'Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00680/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.106

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Fundació Tot Raval amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00681/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.107

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Veïns Harmonia del Carme, de Reus, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00682/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.108

   Proposta d'audiència en comissió de Ramon Sarroca i Capell, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00683/13)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.109

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'entitat Oasi Urbà amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 352-00684/13)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 202-00019/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Nomenament, si escau, de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 98, 31)