Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 27 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o de la vicepresidenta de la Comissió. (Tram. 410-00002/13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera (Tram. 250-00206/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 79, 93; esmenes: BOPC, 105, 18)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs (Tram. 250-00209/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 85, 60; esmenes: BOPC, 124, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura (Tram. 250-00210/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Dolors Carreras Casany, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 85, 61; esmenes: BOPC, 124, 19)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la variant de les Preses (Tram. 250-00232/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 65; esmenes: BOPC, 137, 13)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa de telecomunicacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les Terres de l'Ebre i de mesures per a millorar les condicions per al teletreball en aquestes comarques (Tram. 250-00245/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 82; esmenes: BOPC, 137, 14)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'ús del transport escolar com a línia regular de viatgers (Tram. 250-00265/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 103, 95; esmenes: BOPC, 137, 15)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la ronda Sud a Granollers (carretera C-352) (Tram. 250-00267/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 31; esmenes: BOPC, 137, 15)

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Isaías Taboas, president de Renfe, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el servei ferroviari de Rodalies de Catalunya i la vaga de maquinistes d'alguns dies de setembre i octubre del 2021 (Tram. 356-00228/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l'estat del pla i el dèficit actual d'inversions en la xarxa ferroviària catalana (Tram. 356-00229/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00266/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de La Gent del Fang davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00267/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Veïns de Gavà Mar davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00268/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Depana - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00269/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Ni un Pam de Terra davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00270/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Cercle d'Economia davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00272/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Ni un Pam de Terra davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els efectes d'una possible ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00283/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Zeroport davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els efectes d'una possible ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00284/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.