Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 15 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia (Tram. 250-00102/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages (Tram. 250-00114/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 23; esmenes: BOPC, 79, 75)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia a Centelles (Tram. 250-00122/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 6; esmenes: BOPC, 79, 77)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig construir en municipis turístics (Tram. 250-00126/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 10; esmenes: BOPC, 79, 78)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 250-00143/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 68; esmenes: BOPC, 96, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres (Tram. 250-00186/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 54)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera (Tram. 250-00206/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 79, 93; esmenes: BOPC, 105, 18)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la reunió amb el Govern de l'Estat i l'acord d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 354-00035/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l'aprovació del Document de regulació aeroportuària (Tram. 356-00183/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.