Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

Dia:
Divendres, 4 de novembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Ampliació del Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 394-00004/13)

 • 2

  Compareixença d'Ainhoa Nadia Douhaibi, investigadora en racisme d'estat, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00800/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Cristina Zhang Yu, doctora en psicologia de l'educació i investigadora, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00799/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de David Sánchez Sala, inspector i sotscap de la Divisió d'Operacions de la Comissaria General d'Informació de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (Tram. 357-00801/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

  Compareixença.

Nota: * De conformitat amb l'article 54.4 del Reglament del Parlament, la presidenta proposarà d'alterar l'ordre del dia per incloure-hi, en cas d'aprovar-se, la substanciació de la compareixença de David Sánchez Sala, inspector i sotscap de la Divisió d'Operacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per explicar el procediment per a la prevenció de l'extremisme violent, la qual es substanciaria com a quart punt de l'ordre del dia.