Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

Dia:
Divendres, 6 de novembre de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Itziar González Virós, arquitecta i urbanista experta en mediació de conflictes en l'espai públic, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 353-01060/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de María Luisa Esteve Pardo, doctora en dret financer i tributari i especialista en districtes de millora de negocis (BID), amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 353-01061/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'Ignacio Farrando, catedràtic de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (Tram. 353-01062/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Comunicació de la no compareixença