Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

Dia:
Dilluns, 21 de desembre de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI (Tram. 250-01420/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 655, 33; esmenes: BOPC, 699, 5)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere (Tram. 250-01454/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 55; esmenes: BOPC, 713, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual (Tram. 250-01542/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 700, 37; esmenes: BOPC, 734, 5)