Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

Dia:
Dimarts, 14 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Nomenament del ponent relator o la ponent relatora

 • 2

  Planificació dels treballs de la Ponència

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori del Sistema Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00004/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  .

 • 4

  Compareixença en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00019/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  .

 • 5

  Compareixença en ponència de Germà Bel, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 353-00011/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  .