Ponència: Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Dia:
Dilluns, 2 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01015/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Oficina d'Activitats de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01004/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01021/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.