Ponència: Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Dia:
Dilluns, 19 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00994/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00995/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00996/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00997/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00998/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.