Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Dia:
Dilluns, 9 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social 23 de Barcelona i sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutges d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00896/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de la magistrada Sònia Gutiérrez Muñoz del Jutjat Penal núm. 16 de Barcelona, amb competències en violència de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00897/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de violència de gènere de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00922/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Encarna Bodelón González, professora de Filosofia del Dret i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00943/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.