Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Dia:
Dilluns, 26 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, diputada al Parlament de Catalunya de l'onzena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00925/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00901/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Maribel Cárdenas Jiménez, professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00930/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representant del col·lectiu Dones Tech amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00978/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Arenys de Mar i sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutges d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00902/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de violència de gènere de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00919/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de violència de gènere de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00917/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.