Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Dia:
Dimarts, 20 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Alba Alfageme i Casanova, psicòloga especialitzada en l'abordatge de les violències masclistes i professora de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00938/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Lourdes Muñoz Santamaria, diputada al Congrés dels Diputats de la novena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00924/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, diputada al Parlament de Catalunya de l'onzena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00925/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència del cap del Grup Central d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00990/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Pilar Albertín Carbó, professora titular del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00935/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i representant del Col·legi de Psicologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00986/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle Sánchez, representants del sindicat Otras, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00970/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.