Comissió de l'Emergència Climàtica

Dia:
Divendres, 27 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe i conclusions de la Comissió de Seguiment de l'Emergència Climàtica (Tram. 260-00003/12)

    Comissió de l'Emergència Climàtica

    Debat i votació de la proposta d'informe.