Comissió de l'Emergència Climàtica

Dia:
Divendres, 30 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió de Seguiment de l'Emergència Climàtica (Tram. 394-00016/12)

    Comissió de l'Emergència Climàtica

    Debat de la proposta.