Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

Dia:
Divendres, 11 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat (Tram. 394-00017/12)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

  Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Compareixença d'Adam Majó i Garriga, director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat (Tram. 357-01043/12)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Ton Vieira Poblet davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat (Tram. 357-01044/12)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'un representant de SOS Racisme davant la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat (Tram. 357-01045/12)

  Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

  Compareixença.

Nota: El president, si s'escau, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences d'Adam Majó, director de l' Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya, de Ton Vieira Poblet i de SOS Racisme (Gemma Farreon).