Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Divendres, 11 de desembre de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (Tram. 260-00005/12)

    Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

    Debat i votació de la proposta d'informe.

Nota: D'acord amb l'article 84 del Reglament, la Mesa de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques acordarà de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat, sens perjudici de la seva publicació