Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Divendres, 27 de novembre de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença d'una representació de la Comissió Europea davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 357-01009/12)

    Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

    Compareixença.

  • 2

    Obertura del termini de presentació de propostes de conclusions dels GGPP