Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Divendres, 30 d'octubre de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Marea Blanca davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00949/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Lucía Artazcoz, especialista en medicina preventiva i salut pública, davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00951/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.