Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dilluns, 26 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en comissió d'Estanis Vayreda Puigvert, director general de SUMAR - Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 357-00878/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença en comissió d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 357-00848/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  • 3.1

   Compareixença de Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00136/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.2

   Compareixença d'Aina Plaza Tesias, directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00137/12)

   Determinació de la qualitat de la compareixent.

  • 3.3

   Compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00149/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.4

   Compareixença de Roser Fernández, representant de La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00151/12)

   Determinació de la qualitat de la compareixent.

  • 3.5

   Compareixença de Manel Ferré, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00152/12)

   Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.6

   Compareixença de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00157/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.7

   Compareixença de Montserrat Falguera Julià, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00158/12)

   Determinació de la qualitat de la compareixent.

  • 3.8

   Compareixença de Josep M. Vidal Vidal, president de SUMAR - Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00159/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.9

   Compareixença de Josep Maria Via Redons, representant d'Edat i Vida, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00162/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.10

   Compareixença de Jesús Cubero Herranz, secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per la Dependència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00165/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.11

   Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00166/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

  • 3.12

   Compareixença de María José Carcelén Romero, coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00167/12)

   Determinació de la qualitat del compareixent.

 • 4

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 394-00013/12)

  Debat i votació de la nova proposta de compareixença i fixació del calendari.