Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Dia:
Dimarts, 20 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (Tram. 357-00908/12)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Josep Lluís Domingo Roig, catedràtic de toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (Tram. 357-00909/12)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Xavier Querol, membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (Tram. 357-00911/12)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

  Compareixença.