Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 20 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00571/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Residència Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00572/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de CEPS Projectes Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00585/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació d'Amalgama-7 i Associats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00615/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Champagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00628/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.