Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 30 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00583/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Obra Tutelar Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00597/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Resilis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00601/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Privada Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00599/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Projecte i Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00600/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Suport Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00603/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.