Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Divendres, 4 de desembre de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elaboració de l'Informe.