Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 11 de novembre de 2019
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00459/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació d'Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00463/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori d'Igualtat de Tracte i Oportunitats amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00486/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del moviment Unitat contra el Feixisme i el Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00498/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Creació Positiva amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00483/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Casal Lambda amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00461/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00462/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació de Gais Positius amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00472/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.