Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de TE Connectivity Spain, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el tancament de l'empresa (Tram. 357-01018/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Motherson Sintermetal Products, de Ripollet (Vallès Occidental), davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre els acords per a l'extinció de l'activitat (Tram. 357-01019/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 3

  Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 (Tram. 259-00004/12)

  Chakir el Homrani Lesfar, Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 746, 3; esmenes: BOPC, 754, 24)

 • 4

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del dictamen

  (Text presentat: BOPC, 200, 13; esmenes presentades: BOPC, 625, 18; informe: BOPC, 752, 3; dictamen: BOPC, 756, 3)

Nota: En relació al punt 3 de la convocatòria, l'admissió a tràmit està subjecte a què la Junta de Portaveus, que es celebrarà el dia 4 de desembre, emeti el seu parer sobre la tramitació per comissió i com una proposta de resolució de conformitat amb els apartats 1 i 7 de l'article 170 RPC.