Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 10 de desembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Amina Hussein, periodista kurda, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les vulneracions dels drets humans al Kurdistan sirià (Tram. 357-00765/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució de condemna de l'atac eurofòbic a la Delegació de la Comissió Europea a Barcelona (Tram. 250-00881/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 25; esmenes: BOPC, 419, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'Assemblea Nacional de França (Tram. 250-00947/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 412, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el desè aniversari de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (Tram. 250-01100/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 497, 19)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la gestió dels fons provinents del Pla de recuperació per a Europa i la iniciativa Next Generation EU, de la Comissió Europea (Tram. 250-01412/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 59; esmenes: BOPC, 688, 6)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la corrupció (Tram. 250-01129/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 77)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la suma d'esforços en la comunitat internacional perquè la vacuna o la solució contra la Covid-19 sigui considerada bé global (Tram. 250-01241/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 593, 15)