Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 12 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el Programa català de refugi (Tram. 357-00411/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d'accés al dret d'asil i sobre l'exercici del dret a la llibertat de circulació (Tram. 357-00413/12)

  Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'obligació de respectar la direcció de la política exterior d'Espanya (Tram. 250-00865/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 11; esmenes: BOPC, 419, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna d'accés universal contra la Covid-19 (Tram. 250-01278/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 607, 21)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs (Tram. 250-01366/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 633, 62)