Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Hora:
14:45h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'economia circular (Tram. 250-00981/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 50; esmenes: BOPC, 469, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'una moratòria urgent per a nous projectes d'incineració de residus (Tram. 250-01152/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 22; esmenes: BOPC, 563, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'emplaçament de l'Agència de la Natura de Catalunya a les Terres de l'Ebre (Tram. 250-01378/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 637, 49; esmenes: BOPC, 693, 66)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la transició energètica (Tram. 250-01379/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 637, 50; esmenes: BOPC, 693, 67)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el llançament d'una campanya de conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 250-01395/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 39; esmenes: BOPC, 693, 68)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia en l'etapa postconfinament (Tram. 250-01414/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 62; esmenes: BOPC, 693, 71)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'afectació en les comarques pirinenques dels projectes d'interconnexió elèctrica amb França (Tram. 250-01492/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 102; esmenes: BOPC, 708, 6)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones de pas de cetacis de les costes catalanes (Tram. 250-01511/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 688, 11; esmenes: BOPC, 719, 59)