Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dia:
Dimarts, 27 d'octubre de 2020
Hora:
15:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la necessitat d'una nova regulació completa en matèria de caça (Tram. 250-01330/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 620, 72; esmenes: BOPC, 664, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adopció dels acords necessaris per a deixar sense efecte l'increment de sancions en matèria de caça (Tram. 250-01340/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 620, 83; esmenes: BOPC, 664, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la prevenció de rebrots de Covid-19 en la indústria agroalimentària (Tram. 250-01415/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 649, 63; esmenes: BOPC, 696, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari (Tram. 250-01429/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 662, 59; esmenes: BOPC, 696, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'afectació del míldiu en el sector de la vinya (Tram. 250-01443/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 662, 75; esmenes: BOPC, 696, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural (Tram. 250-01449/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 662, 84; esmenes: BOPC, 696, 17)