Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura per a informar sobre les iniciatives, les voluntats i les necessitats del sector editorial (Tram. 357-00292/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació d'Escrivim, associació professional d'escriptores i escriptors de literatura, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre les iniciatives, les voluntats i les necessitats del sector editorial (Tram. 357-00291/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Cultural i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la col·laboració del Departament de Cultura en el Festival Terrassa Noves Tendències i en l'activitat Drag Kids (Tram. 356-00843/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aranès (Tram. 250-00572/13)

  Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 100; esmenes: BOPC, 322, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la política d'arxius (Tram. 250-00611/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 296, 11; esmenes: BOPC, 330, 128)

 • 6

  Proposta de resolució per a suprimir les subvencions, els ajuts i els contractes amb Plataforma per la Llengua (Tram. 250-00670/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 332, 5)