Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 22 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Salvem Cal Macià - Casa de Vallmanya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre les reivindicacions d'aquesta plataforma i l'estat de Cal Macià, a Vallmanya (Segrià) (Tram. 357-00195/13)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'un pla de difusió del flamenc (Tram. 250-00553/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Helena Bayo Delgado, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 271, 24; esmenes: BOPC, 304, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els Premis Gaudí (Tram. 250-00556/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 271, 28)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el Museu del Còmic de Catalunya (Tram. 250-00571/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Helena Bayo Delgado, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 98; esmenes: BOPC, 322, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aranès (Tram. 250-00572/13)

  Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 277, 100; esmenes: BOPC, 322, 26)