Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 22 de desembre de 2021
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment del Roser-Mujal, de Calella (Tram. 250-00288/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 44; esmenes: BOPC, 151, 24)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el caràcter esbiaixat de la història de Catalunya que el Museu d'Història de Catalunya ofereix als visitants (Tram. 250-00290/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 46)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de les direccions del Museu d'Història de Catalunya i del Museu d'Arqueologia de Catalunya (Tram. 250-00326/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 127, 21)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'execució de determinades mesures i actuacions establertes en la legislació relativa a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Tram. 250-00327/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 22; esmenes: BOPC, 173, 10)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la imposició del català en les polítiques del Departament (Tram. 354-00065/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del president de l'Institut Català de les Empreses Culturals davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a l'Institut amb relació al procediment del cas del 3% (Tram. 356-00298/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial i president de l'Associació Catalana de Bioarqueologia, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'actualització de la legislació sobre arqueologia i patrimoni cultural immaterial (Tram. 356-00334/13)

  Maria Dolors Sabater i Puig, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació L'Ateneu Divers davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'accessibilitat a la cultura per les persones amb capacitats diverses (Tram. 356-00339/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura perquè presenti les dades i els informes relatius a la situació del català (Tram. 356-00345/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la llei de l'audiovisual espanyola i la futura llei de l'audiovisual catalana (Tram. 356-00346/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Cultural i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el biaix ideològic de les adquisicions bibliotecàries de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya (Tram. 356-00350/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Salvem Cal Macià - Casa de Vallmanya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les reivindicacions d'aquesta plataforma i l'estat de Cal Macià, a Vallmanya (Segrià) (Tram. 356-00373/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.