Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 24 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Cultura

    (Text presentat: BOPC, 152, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 165, 12)