Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la plataforma Tablaos Emblemáticos davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'efecte de la Covid-19 en el sector del flamenc (Tram. 357-01020/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta del Festival FlamenGi, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació derivada del tancament de les activitats relacionades amb el flamenc (Tram. 357-01024/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors catalans Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó (Tram. 250-01446/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 662, 79)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques (Tram. 250-01461/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 67; esmenes: BOPC, 737, 36)

 • 5

  Control del compliment de la Moció 166/XII, sobre les mesures de foment de la cultura per a superar la crisi derivada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 390-00166/12)

  Control de compliment.