Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió de Territori per a informar sobre la renovació dels lloguers pel fons d'inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt dels preus de mercat (Tram. 357-00773/12)

  Comissió de Territori

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aturada del tercer edifici a la pineda d'en Gori, de Palamós (Tram. 250-01522/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 688, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic per a les persones amb discapacitat (Tram. 250-01532/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 694, 46; esmenes: BOPC, 730, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'acatament de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat parcial del Pla director urbanístic de la construcció de Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca (Tram. 250-01543/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 700, 38)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un servei de rodalia que vertebri una mobilitat sostenible i justa a les terres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran (Tram. 250-01550/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 700, 46; esmenes: BOPC, 730, 23)