Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 19 de gener de 2022
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre les previsions en la gestió dels fons europeus Pròxima Generació i els òrgans de governança de la Secretaria (Tram. 357-00070/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'ajornament, davant la greu i continuada situació de pandèmia i de crisi econòmica, de l'entrada en vigor de l'impost propi d'emissions de CO2 (Tram. 250-00268/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 110, 32)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la gestió de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (Tram. 250-00285/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 37)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació de deduccions fiscals per les despeses educatives dels contribuents amb fills menors de tres anys (Tram. 250-00306/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 71)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la unitat de mercat (Tram. 250-00320/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 127, 11)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Javier Faus, president del Cercle d'Economia, davant la comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la nota d'opinió titulada "Barcelona i Catalunya: un model compartit de prosperitat és necessari i urgent" i la situació de l'economia catalana (Tram. 356-00271/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del conseller delegat de l'Institut Català de Finances davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques de l'Institut (Tram. 356-00327/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.