Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 9 de desembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a experta sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 356-00935/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Ferràs davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19

  (Tram. 356-00936/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Puig davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 356-00937/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Benito Arruñada davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 356-00938/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Iolanda Fresnillo davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a experta sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00939/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Alfons Pérez davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00940/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Nicola Scherer davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00941/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Ivan Miró davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00942/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Erika González davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a experta sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00943/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Cutillas davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00944/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Manuel de la Rocha Vázquez davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi facin aportacions com a experts sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00945/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Ernest Urtasun, eurodiputat i vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00946/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres, davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00947/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Camil Ros, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00948/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Debat específic en comissió sobre el Fons Pròxima Generació (Tram. 255-00020/12)

  Ple del Parlament

  Tinguda del debat general.

 • 16

  Compareixença de Xavier Ferràs davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-01038/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença de Miquel Puig davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda per a fer aportacions com a expert sobre el Fons pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-01039/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença de Benito Arruñada davant de les comissions d'Empresa i Coneixement i d'Economia i Hisenda per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-01040/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença de Nicola Scherer davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-01041/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença d'Ernest Urtasun, eurodiputat i vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, davant de les comissions d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement per a fer aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-01042/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.