Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 18 de gener de 2022
Hora:
15:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre llurs propostes i reptes relatius a la situació de la infància (Tram. 356-00365/13)

  Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre llurs propostes i reptes relatius a la situació de la infància (Tram. 356-00369/13)

  Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre llurs propostes i reptes relatius a la situació de la infància (Tram. 356-00370/13)

  Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació de la infància (Tram. 356-00387/13)

  Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.