Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 12 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Catalana de l'Esplai davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00041/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació Pere Tarrés i de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00042/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de representants de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i de la Fundació Josep Sans davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00044/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de representants del Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00045/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00034/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00035/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de Drogodependències davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00036/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00037/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00038/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00039/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de representants del Fòrum Salut Mental davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00040/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00043/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe Infància a Catalunya 2012-2013 (Tram. 356-00046/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores davant la Comissió de la Infància perquè exposi la seva posició amb relació al Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00047/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Compareixença de representants de la Fundació Catalana de l'Esplai davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00014/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença de representants de la Fundació Pere Tarrés i de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00015/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença de representants de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i de la Fundació Josep Sans davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00016/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença de representants del Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00017/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Nota: Si són aprovades les compareixences de la Fundació Catalana de l'Esplai, la Fundació Pere Tarrés, els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, i el Moviment Laic i Progressista, la presidenta, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-les, com a punts 15, 16, 17 i 18, respectivament.