Comissió de la Infància

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
15:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la seva posició amb relació al pacte nacional per a la infància i l'adolescència (Tram. 356-00559/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  .

 • 6

  Composició de la Comissió de la Infància (Tram. 411-00005/09)

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament)

 • 7

  Composició de la Comissió de la Infància (Tram. 411-00005/09)

  Elecció del vicepresident i del secretari de la Comissió

 • 8

  Constitució de la comissió.

  Constitució de la comissió

 • 9

  Planificació dels treballs de la comissió